รายละเอียดรถ

738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738
gallery-738

TOYOTA REVO PRO TTB+7

เครื่องยนต์ 2.4 (J) Z Edition Smart Cab
ปี 2019
เกียร์ ธรรมดา
ไมล์ 1 1 7 0 0 0
ราคา 479,000 บาท
60 งวด
0,XXX
บาท
72 งวด
0,XXX
บาท
84 งวด
0,XXX
บาท