รายละเอียดรถ

1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185
gallery-1185

TOYOTA REVO PRO TTB+7

เครื่องยนต์ 2.4 (E) Smart Cab (6 เกียร์)
ปี 2019
เกียร์ ธรรมดา
ไมล์ 2 9 0 0 0
ราคา 529,000 บาท
60 งวด
0,XXX
บาท
72 งวด
0,XXX
บาท
84 งวด
0,XXX
บาท