รายละเอียดรถ

1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158
gallery-1158

NISSAN NAVARA NP300 ด.5555 AY95 ฟรีป./ด.555TTB90ป+

เครื่องยนต์ 2.5 (S) Cab (No.กล้อง)
ปี 2019
เกียร์ ธรรมดา
ไมล์ 4 8 0 0 0
ราคา 429,000 บาท
60 งวด
0,XXX
บาท
72 งวด
0,XXX
บาท
84 งวด
0,XXX
บาท